Förstasida


bildspel_05
bildspel_04
bildspel_03

ogynnsam-narinspol

 

Våra tre fokusfrågor för ett bättre småföretagarklimat

 

Bra för småföretagen. Bra för Sverige

Företagarförbundet Fria Företagare företräder Sveriges småföretagare, företrädesvis de med upp till 10 anställda, och som representerar ca 95 procent av alla företag i Sverige. Det har vi gjort framgångsrikt sedan 1951. Villkoren för att starta, äga och driva företag är av stor vikt för Sveriges ekonomi, jobben och välfärden, därmed betydelse för alla medborgare. Cirka 80 procent av alla nya jobb skapas i dessa småföretag sedan drygt 20 år tillbaka. Genom att minska trösklarna för dessa att växa skulle tiotusentals nya jobb kunna skapas.

Reformera sjuklöneansvaret för de minsta företagen

Småföretagen står för mer än hälften av alla arbetstillfällen i Sverige och de allra flesta nya jobb skapas sedan många år hos dem. När medarbetare blir sjuka drabbas de minsta företagen extra hårt. Ett av de största hindren för dessa företag att växa är sjuklöneansvaret.

Vi tycker därför att sjuklöneansvaret bör tas bort helt för de allra minsta företagen, upp till 10 anställda, och reduceras till 7 kalenderdagar för företag med upp till 50 anställda (undantaget 10 anställda där sjuklöneansvaret tas bort helt för att undvika tröskeleffekter).

Sänk arbetsgivaravgiften för de allra minsta företagen

Det kommer att få stora och positiva effekter på både nyföretagande samt viljan att anställa. Sänkningen bör ske med att den allmänna löneavgiften på 9,88 % tas bort för de allra minsta företagen, upp till 10 anställda via ett grundavdrag i arbetsgivaravgiften på årslönesummor upp till en miljon kronor.

Modernisera arbetsrätten och LAS för småföretag

Proportionalitetsregler(storlek på företag) bör gälla vid konflikter. Ta bort turordningsreglerna i LAS för de allra minsta företagen med upp till 10 anställda allt för att stimulera tillväxt och vilja att anställa, inte minst ungdomar.

Läs mer om våra viktigaste frågor här