Förstasida


bildspel_05
bildspel_04
bildspel_03

Välkommen till vår nya profil!

Sedan 1951 har vi framgångsrikt arbetat för att göra det bättre, enklare och tryggare att vara småföretagare i Sverige. Under 2013 har vi till våra medlemmar kunnat presenterat marknadens starkaste och modernaste förmånsprogram. Nu tar vi nästa steg genom att modernisera både vårt namn och vår profil. Från och med idag heter vi Företagarförbundet Fria Företagare. Vi gör det för att stärka våra medlemmars röster i opinionsfrågor, för att attrahera fler medlemmar och växa som organisation. Välkommen till Fria Företagare!

Från FF till FF JPG

”Det finns en inneboende positiv klang i

både ordet fri och företagare”

Det gamla varumärket har många år på nacken och det var dags att fräscha upp det, säger Mats Assarsson. Då vår medlemstidning under många år haft namnet Fria Företagare och ofta fått spontana positiva reaktioner så föddes tanken på att bredda användningen av Fria Företagare. – Det finns en inneboende positiv klang i både ordet fri och företagare. En företagare blir företagare just för att få vara fri och obunden, kunna förverkliga sig själv, sina idéer och ta ansvar för sig själv, sin familj, medarbetare och företag. Det nya namnet passar ihop med själen hos den enskilde företagaren och entreprenören.

Bättre – Enklare – Tryggare

Precis som tidigare är vårt syfte att driva opinion för att skapa bästa möjliga förutsättningar att starta, driva, äga och utveckla företag. – Vårt nya namn Fria Företagare avspeglar detta på ett positivt och naturligt sätt, även för de nya unga företagarna som nu etablerar sig och kanske inte känner sig hemma i traditionella förbundssammanhang.

Fria Företagares devis blir Bättre – Enklare – Tryggare. Samtidigt byter vi också färgskala och orange kommer att användas som dominerande färg. Orange förknippas med optimism, glädje, värme, rörelse och kraft.

Stort genomslag i media

Vi har under året kunnat introducera en modern inköpscentral för våra medlemmar med marknadens starkaste utbud av medlemsrabatter. Vi arbetar nu fram ett nytt näringspolitiskt handlingsprogram samt under våren och sommaren haft stort genomslag i media kring våra viktigaste frågor och hur lite sommarledighet företagare tar. Vi belyser och visar på företagarens situation och villkor samt vilken oerhört stor betydelse småföretagen har för utvecklingen i Sverige som tillväxtmotor och som skapare av de allra flesta nya jobben.Mats Assarsson, förbundsordf FF

Vi tror på fri företagsamhet och ett fritt företagande och vi kommer att fortsätta vårt arbete för att stärka förutsättningarna för detta.

Välkommen till Fria Företagare!

Mats Assarsson, ordförande