Så tycker medlemmarna om 3:12

Så tycker medlemmarna om 3:12

I vår snabbenkät om 3:12 reglerna så uppgav Fria Företagares medlemmar att: 57% planerar att maximera vinstuttaget 2017 16% kommer inte att göra det 27% har inte bestämt ännu. En möjlighet om reglerna förändras är att höja lönen under 2017 för att få bättre förutsättningar 2018. 52% planerar INTE att höja lönen 28% vet inte […]
Läs mer…

Medlemspanelen: Underkänt för regeringens näringspolitik

När småföretagare får sätta betyg på regeringens näringspolitik blir det underkänt. Sju av tio företag menar att de påverkats negativt av de förändringar som gjorts sedan regeringsskiftet. Det visar en ny undersökning bland Företagarförbundet Fria Företagares medlemmar. – Det är väldigt oroande att förtroendet för regeringens näringspolitik är så lågt bland småföretagare. På sikt kan […]
Läs mer…

Nya småföretagare startar oftast ensamma

Sex av tio nya företagare startar på egen hand. Företag med flera ägare startas vanligen inom familjen. Det visar en undersökning från företagarförbundet Fria Företagare och ekonomiföretaget Visma. I undersökningen deltog företagare inom ett stort antal branscher runt om i landet. Nästan hälften av företagen, 44 procent, hade startats 2010 eller senare. Vanligt med familjeföretag […]
Läs mer…

Småföretagare pekar ut de viktigaste valfrågorna

Sjuklönesystemet, arbetsgivaravgifterna och regelkrångel är de viktigaste politiska frågorna för landets småföretagare. Det visar en undersökning som presenteras 300 dagar före valet av företagarförbundet Fria Företagare och ekonomiföretaget Visma. I en enkät ombads 3 000 av Fria Företagares medlemmar och 3 000 av Vismas småföretagarkunder att rangordna de sex viktigaste frågorna inför nästa års val. […]
Läs mer…

Sjuklöneansvaret hindrar tiotusentals nya arbetstillfällen och dämpar tillväxten

Närmare 6 av 10 småföretagare anger att de skulle anställa 1 till 2 personer inom 12 månader om sjuklöneansvaret togs bort. Det visar en undersökning som FöretagarFörbundet gjort. ”En reformering av sjuklöneansvaret skulle innebära tiotusentals fler jobb samt att ett utav de största hindren för företagens utveckling och för tillväxten försvinner” säger FöretagarFörbundets ordförande Mats […]
Läs mer…

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.